Det är nämligen 30 år sedan som Sverige skrev under barnkonventionen och började anpassa viss lagstiftning till enskilda paragrafer. Nu när barnrättslagen har kommit till måste dock hänsyn tas till konventionen som helhet; alla dess 54 artiklar vid lagstiftning och i rättsliga frågor. Det är viktigt för att artiklarna bygger på – och stärker – varandra i stor utsträckning. Barnrättslagen är viktig för alla barn i Sverige och särskilt viktig för de barn som lever under svåra livsförhållanden.

Många kommer att uppmärksamma kampanjen mellan den 10-16 februari 2020. Alla kan göra något! Gå in på duspelarroll.se och se vad just du kan göra. Där finns också affischer och annat material.
Var med och Spela Roll!

I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011.

Denna film kan spridas inför kampanjveckan

Senast reviderad: 2020-02-03

Frågor besvaras av