”En ny studie från Sverige visar hur alkoholkonsumtionen bland äldre personer har förändrats mellan 2004 och 2017. Resultaten visar bland annat att äldre personer dricker vid fler tillfällen än tidigare.”

Senast reviderad: 2020-12-27