CAN:s styrelse består av ordförande och minst fjorton ledamöter, varav årsmötet väljer åtta ledamöter. På årsmötet valdes följande till ledamöter respektive suppleanter.

Sammansättning av CAN:s styrelse 2024/2025

Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Senast reviderad: 2024-05-16