Tio miljoner kronor delas ut varje år. Av dessa är två miljoner avsatta för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Senast reviderad: 2020-05-15

Frågor besvaras av