I år är det första gången i skolundersökningens historia som undersökningen kommer att vara helt digital. Det innebär att alla elever kommer att besvara enkäten via skärm. Undersökningen skickas ut vecka 9 och går ut både till elever i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. För första gången skickas enkäten också ut till elever på gymnasiets introduktionsprogram.

Senast reviderad: 2021-03-02