Startar 5 oktober, 2021, kl 14:00
Pågår till 5 oktober, 2021, kl 16:00
Plats Digitalt via Zoom

Kunskapsstödet och workshoppen vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men även till föräldraskapsstödjare och ANDTS-samordnare eller yrkesverksamma som möter föräldrar. Syftet med materialet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Anmälan sker på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats, sista anmälningsdag är torsdagen den 30 september 2021. Workshoppen är kostnadsfri.

Senast reviderad: 2021-09-16

Frågor besvaras av