Startar 15 april, 2020, kl 09:00
Pågår till 15 april, 2020, kl 09:45
Plats Webbsändning

Tid

Onsdag den 15 april kl 9.00. Sändningen pågår ca 45 minuter.

Plattform

Webbsändningen sker via Facebook

Medverkande

Fokusrapportens författare, Anna Englund och Johan Svensson, CAN presenterar rapporten. I samtalet medverkar också Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid Länsstyrelsen Stockholm och Inger Dahlberg, samordnare drogprevention vid Haninge kommun. Samtalsledare är CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad.

Innehåll

Presentationen kommer bland annat beskriva utvecklingen av ungas användning av alkohol, tobak och cannabis 1995-2019, detta satt i relation till hur olika grupper uppfattar riskerna med användning av de olika substanserna. Rapporten är baserad på data från svarande i Sverige inom ramen för den europeiska skolundersökningen ESPAD.

Senast reviderad: 2020-04-06

Frågor besvaras av