Startar 12 augusti, 2020, kl 09:00
Pågår till 12 augusti, 2020, kl 10:00
Plats Webbsändning

Årets upplaga av rapporten innehåller även ett specialkapitel om hur tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9. Ett kapitel bygger på ungas svar i undersökningen ”Skolelevers drogvanor 2019”. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com, dess besökare och hur sidan används.

Rapportförfattare är CAN-medarbetarna Kristofer Odö och Birgitta Spens.

I samband med att vi släpper rapporten kommer vi att webbsända ett Café CAN på Facebook där vi samtalar om rapporten.

Plattform

Webbsändningen sker via Facebook (se separat event)

Medverkande

Kristofer Odö, samordnare på CAN och författare till rapporten.

Senast reviderad: 2020-06-10

Frågor besvaras av