Startar 23 mars, 2021, kl 08:45
Pågår till 23 mars, 2021, kl 16:15
Plats Digitalt

Programmet utgår från konferensens fyra huvudinriktningar: 1) Hälsofrämjande och förebyggande, 2) rättsvårdande och polisiära insatser, 3) vård och behandling och 4) folkrörelser och folkligt motstånd.

Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör, håller plenumföreläsning om ”En översikt över svenskarnas användning av narkotika”.

Senast reviderad: 2021-01-27