Startar 11 december, 2020, kl 09:00
Pågår till 11 december, 2020, kl 10:00
Plats Webbsändning

Eftersom coronapandemin medförde en övergång till distansundervisning bland gymnasieskolorna i Sverige gick den nationella undersökningen i gymnasiet dock inte gick att genomföra i år.

Bland niondeklassarna kunde undersökningen däremot genomföras och resultat som berättar om deras erfarenheter av ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, kan redovisas.

Den 11 december släpper vi årets rapport från undersökningen. Utöver de resultat som återkommande brukar beskrivas presenteras i årets rapport också hur trenderna för tidig substansdebut utvecklats. För första gången görs också en presentation av hur ANDTS-vanorna fördelar sig efter SKR:s kommungruppsindelning.

I samband med rapportsläppet presenteras några av resultaten i en webbsändning på CAN:s Facebook. Sändningen börjar klockan 9.00 och pågår till 9.35.

Ulf Guttormsson, avdelningschef Analys & Metod och redaktör för årets rapport presenterar resultaten från skolundersökningen.

Prisutdelning

Under sändningen kommer också CAN:s årliga priser, Förebyggarpriset och Drogforskningspriset att delas ut. Prisutdelningen börjar runt 9.20.

CAN:s årliga drogforskningspris har instiftats för att för att uppmärksamma framstående forskning inom drogområdet.

Förebyggarpriset delas ut för förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Priset delas ut i två olika kategorier:
Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun. I år kommer även ett diplom att delas ut för ett gott initiativ.

Pristagarna presenteras av CAN:s direktör, Charlotta Rehnman Wigstad som också välkomnar och leder samtalet under sändningen.

 

Senast reviderad: 2020-11-27