Startar 7 februari, 2024, kl 09:00
Pågår till 7 februari, 2024, kl 16:00
Plats Digitalt via Zoom

Konferensen har fokus på följande områden:

  1. Narkotikautredningens uppdrag och huvudsakliga förslag
  2. Fördjupning av några områden bl.a tidiga vårdinsatser för barn och unga och uppföljning av vården
  3. Skattning av omfattningen av det skadliga bruket/beroendet
  4. Minskad dödlighet ­ skadereducerande insatser
  5. LARO ­ stigma och lågtröskelverksamhet
  6. Sårbara övergångar i vården ­­ God och nära vård
  7. Förstärkta förebyggande insatser
  8. Reflektioner över utredningens förslag
Senast reviderad: 2023-12-21

Frågor besvaras av