Startar 18 maj, 2021, kl 08:30
Pågår till 18 maj, 2021, kl 16:00
Plats Digitalt

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på samverkan och sekretess. Konferensen är den tredje som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete och tidig upptäckt.

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen sektor och näringsliv.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika! Under förmiddagen presenteras bland annat den nya nationella ANDTS-strategin, med fokus på N:et. Årets förebyggande kommun, Västerås deltar och vi får även en presentation av utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. CAN lanserar också sin rapport gällande narkotikaprisutvecklingen.

Eftermiddagen består av valbara spår med presentation av ett antal samverkansinsatser mellan olika aktörer såsom kommun, myndigheter, polis, fastighetsägare, träningsanläggningar, arbetsgivare, brukarföreningar och det civila samhället. Bland annat presenteras BID Malmö – ett arbetssätt mot öppen droghandel. Sociala insatsgrupper Örebro, 100 dagar – en samverkan för att motverka användning av narkotika och öka tryggheten på asylboenden, och om hur fack och arbetsgivare kan samverka för att uppnå narkotikafria arbetsplatser.

Anmäla dig till konferensen via Länsstyrelsens hemsida. Där finner du även ett fullständigt program för dagen.

Senast reviderad: 2021-04-27

Frågor besvaras av