Startar 31 maj, 2022, kl 09:00
Pågår till 31 maj, 2022, kl 16:30
Plats Konserthuset i Växjö. Det är även möjligt att delta digitalt via länk.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika!

Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader – en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN samt Polismyndigheten.

På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext.

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Arrangörer
Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Senast reviderad: 2022-03-07

Frågor besvaras av