Startar 2 februari, 2023, kl 09:15
Pågår till 2 februari, 2023, kl 15:20
Plats Samlingssalen, Östersunds bibliotek

Syfte med dagen
Syfte är att fördjupa kunskapen om avloppsmätningar och bredda bilden av narktoikaanvändandet i länet med hjälp av flera datakällor. Målet är att därigenom börja bygga upp en gemensam kunskapsgrund.

Hösten 2021 inleddes mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet i länets kommuner. Mätningarna pågår fram till år 2024. Syftet med mätningarna är att följa omfattningen av användning av cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och Tramadol på befolkningsnivå över tid i Jämtlands län.

Senast reviderad: 2022-12-19

Frågor besvaras av