Startar 5 februari, 2020, kl 09:00
Pågår till 5 februari, 2020, kl 12:00
Plats Fredsgatan 8, Stockholm

Från CAN deltar Charlotta Rehnman Wigstad och Björn Trolldal.

I syfte att möjliggöra inspel från berörda aktörer bjuder regeringen in till fyra hearingar under våren 2020. Hearingarna kommer att vara tematiska. Fokus för den första hearingen kommer att vara tillgänglighetsbegränsande insatser.

Senast reviderad: 2020-02-03

Frågor besvaras av