Startar 14 november, 2021
Pågår till 14 november, 2021
Plats Halvdistans

Syfte och innehåll

Kursen fokuserar på struktur och uppbyggnad av förebyggande arbete och hanterar de olika stegen vid skapande och genomförande av ANDTS-preventiva insatser. Med både praktiska och teoretiska inslag lär vi oss t.ex. om kartläggning, förankring, implementering, genomförande och uppföljning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer både inom civilsamhället och inom kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.

Kursen, som går på kvartsfart, planeras att hållas på halvdistans med en inledande samt en avslutande fysisk träff om två dagar på Tollare folkhögskola. Däremellan digitala träffar/föreläsningar samt hemuppgifter.

Kursstart 31 januari -22
Kursavslut 17 maj -22

Sista anmälningsdag 14 november.

Senast reviderad: 2021-10-05

Frågor besvaras av