Startar 17 maj, 2021
Pågår till 18 maj, 2021
Plats Tollare folkhögskola

Omfattning

Kursen omfattar 17 veckor på kvartsfart med två 2-dagars träffar på Tollare folkhögskola i Nacka och fyra digitala träffar á två timmar som sker via Google meet. Däremellan tillkommer eget individuellt distansarbete.

Kurstillfällen

Pga covid-19 kommer hela kursen ske digitalt.

Digitala träffar kl 9-16
1 – 2 februari
17 – 18 maj

Digitala träffar tisdagar kl 13-15
23 februari, 16 mars, 6 april, 27 april

Syfte och mål med kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom ANDTS-prevention ur främst ett lokalt men även ett nationellt perspektiv.

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention och begrepp
  • färdighet i att kartlägga och analysera lokala lägesbilder
  • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet
  • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan
  • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering
  • kännedom om innehållet i den nya nationella ANDT(S)-strategin
  • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete

För frågor om Tollare folkhögskola
Charlie Sanrell, charlie.sanrell@tollare.org

Senast reviderad: 2020-12-15

För frågor angående kursen