Startar 16 mars, 2020, kl 00:00
Pågår till 18 mars, 2020, kl 00:00
Plats Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo

Innehåll

Kursen innehåller följande teman och moment:

  • Begrepp och preventionsteori.
  • Drogvanor och metod för drogvaneundersökningar.
  • Kartläggning och analys.
  • Alkohol- och narkotikapolitikens utveckling.
  • Cannabistrenden – internationell utblick och svensk debatt.
  • ANDT-strategi och ANDT-arbete i Sverige med fokus på lokal prevention och skola.
  • Myndighetssamverkan inom ANDT.

Kurstillfällen

16 – 18 mars
4 – 5 juni

För mer information och anmälan kontakta Daniel Carlryd på daniel.carlryd@can.se.

Sista ansökningsdag är den 6 mars 2020.

Senast reviderad: 2020-01-09

Frågor besvaras av