Startar 31 maj, 2023, kl 09:30
Pågår till 31 maj, 2023, kl 13:00
Plats Frösö Park Hotel & Spa

Årets tema för konferensen

Årets tema är Illegal handel med alkohol, tobak och narkotika. Fokus för konferensen är samverkan mellan våra olika funktioner och arbetsområden för att minska illegal handel, förebygga brott och minska konsumtion av tobak, alkohol och narkotika. Alla kan bidra utifrån våra kunskaps- och arbetsområden.

Målgrupp

Kommunala handläggare och samordnare inom alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS, brottsförebyggande- och folkhälsoarbete samt relevanta funktioner inom polismyndigheten i de fyra norrlänen.

Frågor

Kontakta Catrin Hall, Länsstyrelsen Jämtlands län, catrin.hall@lansstyrelsen.se eller Catrine Skoglund, Länsstyrelsen Jämtlands län, catrine.skoglund@lansstyrelsen.se

Arrangörer

Länsstyrelserna i Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Senast reviderad: 2023-05-24

Frågor besvaras av