Startar 31 augusti, 2022
Pågår till 1 september, 2022
Plats Hotell Savoy, Luleå

Mötesplats för kunskap- och erfarenhetsutbyte

Konferensen utgör en tvärsektoriell mötesplats och syftar till att bidra till kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar förebyggande mot tobak, alkohol och andra droger, brott samt spel om pengar.

Både föreläsningar och seminarier

Liksom tidigare år kommer dagarna att bestå av gemensamma pass för samtliga målgrupper, med syfte att stärka den viktiga samverkan mellan oss. Inom de olika seminariespåren kommer det sedan att erbjudas möjlighet till fördjupning utifrån det egna uppdraget. Diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att vara viktiga inslag under seminarierna.

Du kan följa de gemensamma föreläsningarna även digitalt. De olika seminariespåren går däremot bara att delta vid på plats i Luleå.

Målgrupp

Kommunala alkohol- och tobakshandläggare, ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare, samt poliser i de fyra norrlänen.

Senast reviderad: 2022-05-10

Frågor besvaras av