Startar 5 februari, 2021, kl 09:30
Pågår till 5 februari, 2021, kl 10:15
Plats Digital föreläsning

Föreläsare: Mats Ramstedt, forskningsansvarig, CAN

Målgrupp: Politiker och beslutsfattare, lokala ANDTS/preventionssamordnare, folkhälsostrateger, personal inom beroendevård med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna.

Vi eventuella frågor kontakta CANs länsombud: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 feb 2021

Senast reviderad: 2021-01-29

Föreläsare