Startar 9 april, 2021, kl 09:30
Pågår till 9 april, 2021, kl 10:15
Plats Digital föreläsning

Föreläsare: Isabella Gripe, utredare, CAN

Målgrupp: Politiker, skolledare, folkhälsostrateger, ANDTS-/preventionssamordnare, jämlikhetsstrateger med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna.

Vi eventuella frågor kontakta CANs länsombud: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 apr 2021

Senast reviderad: 2021-01-29

Föreläsare