Startar 2 december, 2020
Pågår till 2 december, 2020
Plats Digitalt

När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i insatser och utredningar. Missbruket kan handla om ett kemiskt beroende med alkohol eller andra droger men även om att föräldern har ett problematiskt spel om pengar.
Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk.
Barnet har enligt barnkonvention rätt att få sina intressen bedömda och satta i främsta rummet.

Målgrupp

Socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet i Uppsala läns kommuner och inom Region Uppsala.

Via nedanstående länkar kan du anmäla dig till de tre tillfällena. Filmerna har efterföljande dialogforum med föreläsarna samt erfarenhetsutbyte.

Program och anmälan:

BLOCK 1: Barn och föräldrars rätt till stöd – 6 oktober

BLOCK 2: Vilka, hur och vad vet vi? – 12 november

BLOCK: 3: Inspiration om HUR – 2 december

Senast reviderad: 2020-08-19

Frågor besvaras av