Startar 18 november, 2020, kl 00:00
Pågår till 19 november, 2020, kl 00:00
Plats Elmia Kongress & Konserthus, Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping

drogFOKUS är Sveriges största konferens gällande alkohol-,narkotika- och tobaksområdet, ANDT. drogFOKUS har sitt ursprung i Sverige mot narkotika som startade 1993 och arrangeras vartannat år.

Anmälan till drogFOKUS 2020 öppnar i maj!

Senast reviderad: 2020-02-03

Frågor besvaras av