Startar 18 november, 2020, kl 09:00
Pågår till 18 november, 2020, kl 12:00
Plats Sänds via drogfokus.nu

 

Seminarierna kommer bland annat att handla om:

  • ANDT-strategin – vad har vi lärt oss och vad ser vi framför oss?
  • Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige. Ett forskningsuppdrag från Folkhälsomyndigheten.
  • Regional satsning för att höja kunskapsnivån av negativa effekter av cannabis.
  • Cykling under alkoholpåverkan.
  • Tidiga insatser för unga – betydelsen av god samverkan.
  • Samsjuklighet – vad behövs för att nå samverkan och integrerade insatser?
  • Crash course i kunskapsbaserad vård och behandlingsarbete.

Läs mer om programmet på www.drogfokus.nu  

 

Om drogFOKUS

drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området och arrangeras vartannat år. Syftet med drogFOKUS är att presentera det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, stöd och behandling samt tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning.

drogFOKUS arrangeras av en arrangörsgrupp där ett flertal myndigheter och organisationer inom ANDT-området ingår.

Konferensen riktar sig huvudsakligen till:

  • yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård och behandling samt personal inom rättsväsendet
  • beslutsfattare
  • personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor
Senast reviderad: 2020-10-05

Frågor besvaras av