Startar 2 april, 2020, kl 00:00
Pågår till 2 april, 2020, kl 00:00
Plats Hörsalen Östersunds sjukhus

08.30 – 09.00
Kaffe

09.00 – 09.15
Thomas Andersson CAN Länsombud medlem i Folkrörelsen Mot Droger Jämtlands län

09.15 – 10.15
Vad vet vi om Jämtlands län?
Charlotta Renman Wigstad, Direktör, CAN

10.15 – 11.00
Redovisning av Länets CAN undersökningAdam Edler, folkhälsosamordnare, Region JH 

11.00 – 11.30
Preventionsindex – vad säger den? – Charlotta Renman Wigstad, Direktör, CAN

11.30 – 12.00
ILFA (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete) Sammanställning av kommunernas ANDT arbete
Malin Bergkvist, ANDTsamordnare, Länsstyrelsen

12.00 – 12.30
Summering och avslutning

Senast reviderad: 2020-03-10

Medverkar gör