Startar 25 juni, 2024
Pågår till 28 juni, 2024
Plats Gotland

Onsdag 26 JUNI 2022 11:30 – 12:30

Spelberoende – tillgänglighet och triggers

En ny spellag har antagits under våren, men vilka effekter kommer den ge och hur ser det ut i andra länder?

Arr: UFOLD, Uppsala universitet, Svenska spels oberoende forskningsråd

Läs mer på Almedalens webbplats

 

TORSDAG 27 JUNI 2022 16:30 – 17:30

Är fysiskt aktiva ungdomar friskare och mindre benägna att använda ANDTS?

Mår ungdomar som är fysiskt aktiva bättre jämfört med ”inaktiva” ungdomar? Och hur vanligt är det att ungdomar som är fysiskt aktiva använder sig av alkohol, tobak, narkotika och spelar om pengar (ANDTS)? Vad kan samhället göra för att påverka trenden?

Arr: UFOLD, Uppsala universitet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Läs mer på Almedalens webbplats

 

TORSDAG 27 JUNI 2022 10:30 – 11:30

Förebyggande arbete gällande ANDTS, psykisk ohälsa och ungdomskriminalitet – vinster med samverkan?

Mår ungdomar som är fysiskt aktiva bättre jämfört med ”inaktiva” ungdomar? Och hur vanligt är det att ungdomar som är fysiskt aktiva använder sig av alkohol, tobak, narkotika och spelar om pengar (ANDTS)? Vad kan samhället göra för att påverka trenden?

Arr: Centralförbundet för Socialt Arbete – CSA

Läs mer på Almedalens webbplats

 

Senast reviderad: 2024-05-23

Medverkar gör