Startar 3 juli, 2022
Pågår till 7 juli, 2022
Plats Gotland

Måndag 4 juli 2022 09:00 – 10:00

Hur ser användningen ut av tobak och nya nikotinprodukter i Sverige?

Hur ser användningen ut av tobak och nya nikotinprodukter i Sverige? Kommer vi att nå regeringens uppsatta mål? Hur vanligt är det vita snuset? Är det speciellt unga tjejer som attraheras av det nya vita snuset?

Arr: CAN

https://almedalsveckan.info/program/65163

 

MÅNDAG 4 juli 2022 11:00 – 12:00

Svenska Spels forskningsråd

Titel ej klar, CAN modererar samtal.

Arr: Svenska Spels forskningsråd

 

MÅNDAG 4 juli 2022 13:00 – 14:00

Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa, kriminalitet, våld och spelberoende?

Finns det mer än drogberoende och försäljning av droger som aktualiseras bland gängkriminella? Ingen undgår spelbolagens offensiva marknadsföring, men hur stark är kopplingen till droger, våld och gängkriminalitet?

Arr: Svenska Spels forskningsråd

https://almedalsveckan.info/program/65110

 

TISDAG 5 juli 2022 11:00 – 12:00

Skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika

Alkohol- och narkotikaerfarenheterna är låg bland unga, men dödligheten är hög bland vuxna. De narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige är bland de högsta i Europa. Vad är orsakerna och vad kan vi göra för att bryta den negativa trenden?

Arr: Centralförbundet för Socialt Arbete

https://almedalsveckan.info/program/65127

 

Senast reviderad: 2022-04-27

Frågor besvaras av