Startar 17 mars, 2020, kl 09:30
Pågår till 18 mars, 2020, kl 15:00
Plats Elite Stadshotell, Västerås

Kristofer Odö, samordnare, föreläser dag 2 om Barn i missbruksmiljö när Länsstyrelsen anordnar två fördjupningsdagar med erfarenhetsutbyte och nätverkande. Fokus under dagarna kommer att vara ANDTS-strategins framtid och narkotika samt barnkonventionen utifrån ett ANDTS-perspektiv.

Senast reviderad: 2020-02-12

Föreläsare