Startar 10 februari, 2020, kl 00:00
Pågår till 16 februari, 2020, kl 00:00
Plats duspelarroll.se

Spela Roll kampanjen framhåller, för andra året i rad, familjecentralen som en viktig aktör i samhället. Detta med tanke på familjecentralernas unika möjlighet till tidig upptäckt och stödinsatser för barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol.

Arrangörer
Blå Bandet | Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning | Ersta Vändpunkten | Hela Människan | Junis | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland |  Stockholms Läns Nykterhetsförbund | Stiftelsen Trygga barnen | Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Senast reviderad: 2020-02-03