Startar 8 december, 2022
Pågår till 8 december, 2022
Plats alkoholochnarkotika.se

Alkohol & Narkotika är en populärvetenskaplig tidskrift som bevakar aktuell forskning och andra aktuella företeelser på drogområdet. Man kan prenumerera på tidskriften eller köpa lösnummer.

CAN:s tidskrift utkommer med 6 nummer varje år.

Senast reviderad: 2022-01-26