Startar 29 oktober, 2020
Pågår till 29 oktober, 2020
Plats alkoholochnarkotika.se
Tidskriften Alkohol & Narkotika kommer ut med sex nummer per år. Det är en populärvetenskaplig tidskrift som bevakar aktuell forskning och andra aktuella företeelser på drogområdet. Redaktör för tidningen är Julius von Wright. Man kan prenumerera på tidskriften eller köpa lösnummer.

 

Senast reviderad: 2020-08-25

Frågor besvaras av