Vad är e-cigaretter/vejps och hur vanligt är det?

Tobaks- och nikotinprodukter

En e-cigarett (elektronisk cigarett), som även kallas vejp, är en tobaksliknande produkt. Vanligtvis består den av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull med smakämnen. Ofta innehåller vätskan också nikotin i olika halter. När e-cigaretten används värms vätskan upp med hjälp av ström från ett batteri och ånga bildas som man sedan andas in(1). Idag finns det också många engångsvarianter som inte går att ladda på nytt.

Att vejpa är, än så länge, relativt ovanligt bland vuxna. Sedan detta började mätas i CAN:s Monitormätningar år 2017 har omkring 1–2 procent av befolkningen 17–84 år uppgett att de vejpat den senaste månaden. År 2022 skedde det en kraftig uppgång. Totalt sett uppgav då 4 procent att de vejpat senaste månaden. Störst var uppgången bland unga vuxna i åldrarna 17–29 år, där användandet ökade från 4 procent år 2021 till 14 procent år 2022. Majoriteten är dock sporadiska användare(1).

Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som vejpat under den senaste månaden låg åren 2014–2021 inom intervallet 5–10 procent i båda årskurserna. Därefter skedde en markant ökning och användningen mer än fyrdubblades under 2022. I 2023 års undersökning uppgav 17 procent i nian och 21 procent i gymnasiet att de vejpat under den senaste månaden. Detta innebar en signifikant minskning jämfört med 2022, men nivåerna är fortfarande betydligt högre än i början av perioden. Det är vanligare att använda vejp sporadiskt än frekvent(2).

Referenser:

1. Zetterqvist M. Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 220.

2. Thor S (red.). CAN:s nationella skolundersökning 2023 – Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. CAN-rapport 223.

Svaret uppdaterat februari 2024