Vilka narkotikapreparat finns det?

Narkotika

Det finns ett stort antal olika narkotiska preparat. Ofta delar man in dem i fyra följande huvudgrupper:

  • Cannabis (t.ex. hasch, marijuana)
  • Centralstimulerande (t.ex. amfetamin, kokain)
  • Opioider (t.ex. heroin, tramadol, fentanyl)
  • Hallucinogener t.ex. (LSD, psilocybin)

Vad som definieras som narkotika skiljer sig lite åt mellan olika länder men har normalt internationella överenskommelser som bas (t ex 1961 och 1971 års konventioner). Utöver detta förekommer även nationella tillägg. I Sverige fattas sådana beslut av Regeringen. För att ett ämne ska klassas som narkotika ska det enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) ha beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Vilka substanser som är narkotikaklassade framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS). År 1999 kompletterades Narkotikastrafflagen med Förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Det bör påpekas att ett stort antal läkemedel är narkotikaklassade. Huvudsakligen handlar det om sömnmedel och lugnande medel av bensodiazepintyp, samt om smärtstillande läkemedel av opioidtyp. Även centralstimulerande läkemedel som används vid behandling av exempelvis ADHD är narkotikaklassade. Om sådana läkemedel används utan läkarrecept, eller i högre doser än vad som ordinerats, är det juridiskt att betrakta som narkotikaanvändning.

Under 2000-talet har ett stort antal nya syntetiska substanser tillkommit, ofta i syfte att kringgå existerande lagstiftning. Dessa efterliknar ofta redan etablerade droger. Successivt klassas sådana substanser antingen som narkotika eller som hälsofarlig vara.

Källor:

Franck J & Nylander I (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/narkotika

Svaret uppdaterat maj 2020