Hur vanligt är spice bland ungdomar?

Narkotika

CAN har under ett antal år frågat skolungdomar om användning och införskaffande av nätdroger, bland annat ”spice och liknande rökmixar”. Under de år som frågorna om nätdrogsanvändning har ställts i skolundersökningen, har både användningen av nätdroger generellt och av spice och liknande rökmixar minskat. 2017 svarade 0,7 procent i årskurs 9 och 1,5 procent i gymnasiets år 2 att de någon gång använt spice eller liknande rökmixar. Detta är tydligt lägre nivåer jämfört med 2012 då nätdrogsfrågorna började ställdas (2,0 respektive 3,8 procent). Hos gymnasieeleverna har användningen av spice och liknande rökmixar tidigare varit något vanligare bland pojkarna än bland flickorna men sedan användningen minskat, syns ingen större skillnad mellan könen.

I skolundersökningen ställs frågan om man har använt narkotika, och i såfall vilken typ av preparat. Bland de som har använt narkotika svarade 13 procent i årskurs 9 och 8 procent i gymnasiets år 2 att de använt spice. Det sätter spice som nummer fyra i listan över vanligaste preparat, efter marijuana, hasch och kokain. Tidigare år har spice varit det vanligaste narkotiska preparatet efter vanlig cannabis.

År 2013 släpptes en djupare analys av skolungdomar som använt nätdroger, med fokus på gymnasieeleverna. Resultaten visade att majoriteten av de gymnasieelever som använt nätdroger även använt andra narkotiska preparat och dessutom var regelbundna rökare. Bland dessa elever fanns också en betydligt högre andel av storkonsumenter av alkohol, samt en högre ansamling av så kallade riskfaktorer. Det var till exempel vanligare att dessa elever skolkade förhållandevis ofta, inte var nöjda med förhållandet till sin familj och att de umgicks i kretsar där det var vanligt att röka, dricka sig berusad eller ha provat narkotika. Det studien sammanfattningsvis pekade på var att spice och liknande rökmixar snarare var ett komplement för en mindre grupp elever som redan hade en förhållandevis omfattande droganvändning, än att vara ett alternativ för dem som ville undvika illegala droger eller i övrigt hade återhållsamma drogvanor.

Källa:

Leifman H & Henriksson C (2013). Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de? CAN rapport 137. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Thor S, red. (2017). Skolelevers drogvanor 2017. Rapport 170. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
www.internetmedicin.se (”Intoxikation och missbruk – Spice”, ” Intoxikation och missbruk – Nya Psykoaktiva Substanser (NPS)) Nedladdat 2018-01-29.

Svaret uppdaterat i januari 2018