Hur ser narkotikaanvändningen i Sverige ut jämfört med andra länder?

Narkotika

För att jämföra narkotikaanvändningen mellan olika länder, är det i första hand olika frågeundersökningar som står till buds. De kan vara gjorda med olika metodik, vilket innebär att jämförelserna inte kan göras alltför detaljerat. Men de ger en översiktlig bild.

Dock finns ESPAD, en europeisk undersökning bland skolelever, som utförs med gemensam metodik och därför möjliggör mera noggranna jämförelser. Den visar att jämfört med flertalet andra europeiska länder är det få sextonåriga skolelever i Sverige som prövat narkotika. I den senaste undersökningen från 2015, svarade 8 procent av de svenska eleverna att de provat narkotika, jämfört med 37 procent i Tjeckien. Av de 34 medverkande länderna hamnade Sverige på en delad femteplats räknat från botten. I samtliga länder var cannabis den vanligaste narkotikasorten. Därefter kom centralstimulantia som amfetamin och kokain.

Jämfört med övriga EU-länder intar unga vuxna (17–34 år) i Sverige ett mellanläge vad gäller att ha använt narkotika senaste 12 månaderna, vilket framgår av EMCDDA:s sammanställningar. I jämförelse med USA är de svenska narkotikanivåerna i den vuxna befolkningen förhållandevis låga. Där har exempelvis var femte person 12 år och äldre använt narkotika senaste 12 månaderna, jämfört med mindre än var tionde 17–84-åring i Sverige. Också bland artonåriga skolelever är skillnaderna stora då ungefär tre gånger så många av dess har använt narkotika senaste året jämfört med Sverige.

Sammantaget ligger vuxna svenskar på en mellannivå, i jämförelse med andra västländer, vad gäller narkotikaanvändning. Bland skolungdomar är narkotikaerfarenheten än mer begränsad. Att jämföra problematiskt missbruk i olika länder är desto svårare pga mätproblem samt definitionsskillnader. I dagsläget saknas bra jämförelseunderlag.

Källor:

EMCDDA (2019). Europeisk narkotikarapport 2019. Trender och utveckling. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå.

Johnston L D m.fl. (2020). Monitoring the Future national survey results on drug use 1975–2019: Overview, key findings on adolescent drug use. Ann Arbor: Institute for social Research, University of Michigan.

Kraus L m.fl. (2016). ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs. Stockholm: Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

SAMHSA (2019). Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2018 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Svaret uppdaterat maj 2020