Vem har ansvar för tillsyn av kosttillskott?

Dopning

I Sverige är det kommunerna, med stöd av Livsmedelsverket, som har ansvar för tillsyn och kontroll av kosttillskott. I vissa kommuner finns det mycket kunskap och resurser om kontroll av kosttillskott, och mindre i andra (1). I vissa fall behöver du ett godkännande från Livsmedelsverket för att få sälja kosttillskott. Detta gäller när du hanterar, tillverkar eller ompaketerar kosttillskott som består av animaliska ingredienser (2).

Om ett ämne som är otillåtet eller hälsofarligt upptäcks vid en kontroll kan förbud om försäljning endast verkställas inom den egna kommunen. Förbudet gäller inte direkt i andra kommuner.  Däremot ska hälsofarliga kosttillskott läggas in i EU:s varningssystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) så att alla kommuner vars företag har hanterat produkten får informationen och kan agera på den (1, 3). De behöriga kontrollmyndigheterna kontrollerar att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen, men det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att innehållet i produkten är säkert att använda (2).

Referenser:

1. Antidoping Sverige. Finns det någon kontroll för kosttillskott?  [2023-05-10].
2. Livsmedelsverket (2023). Kosttillskott – att tänka på för företag. [2023-05-10].
3. Livsmedelsverket (2023). RASFF – EU:s varningssystem om livsmedel.  [2023-08-23]

Svaret uppdaterat september 2023