Vart kan man vända sig om man misstänker att ens barn använder narkotika?

Allmänt om droger

Om man misstänker att ens barn använder narkotika finns det många alternativ att vända sig till. Beroende på hur situationen ser ut, vad misstankarna består i och hur gammalt barnet är kan det vara olika vem man bör vända sig till i första hand. Nedan följer några exempel på olika situationer. Om du uppfattar att ditt barn är kraftigt påverkat och/eller är svår att få kontakt med ska du alltid ringa 112 och begära ambulans.

Om du har en vag misstanke om att ditt barn använder narkotika kan det vara bra att börja med att prata med ditt barn och beskriva vad oron består i. Visa att du vill ditt barn väl och att du finns där för barnets skull. Det kan vara bra att inte fokusera på just narkotikamisstanken i första hand då det kan finnas många andra typer av problem som man kan missta för narkotikaanvändning. Om du känner att du behöver samarbeta med någon kring ditt barns mående kan elevhälsan på skolan vara en bra kontakt i ett tidigt skede. Du kan även ta kontakt med kommunen och höra vad det finns för stöd för föräldrar i din situation.

Om du har starkare misstankar kring att ditt barn använder narkotika kan du börja med att höra av dig till vården, beskriva situationen och höra efter vad de rekommenderar dig att göra. På många håll i landet finns så kallade MiniMarior, mottagningar som riktar sig särskilt till barn och ungdomar. Om du inte vet vart du ska vända dig kan du ringa till vårdguiden på telefonnummer 1177. Du kan även ringa till socialtjänsten i din kommun, beskriva situationen och höra vad de rekommenderar dig att göra. Du kan välja att vara anonym och inte avslöja några namn om du vill till en början.

På Drugsmart.se, som vänder sig till personer 13-19 år, kan du få kunskap om alkohol och andra droger och hitta frågor som andra ställt. Det finns också en lista över aktörer att vända sig till för hjälp och stöd. I vår frågefunktion svarar vi på frågor om alkohol och narkotika, dopning, tobak och spel: Gå till drugsmart.se

Det finns även andra aktörer dit du kan vända dig med frågor så som exempelvis ungdomsmottagningen på nätet: umo.se (som även finns på flera språk youmo.se, eller den anonyma tjänsten droghjälpen.se.

På flera orter i landet finns även föreningar så som Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och Riksförbundet AMD ”anhöriga mot droger”, som erbjuder rådgivning och stödgrupper i dessa frågor.

Det finns även mer generella stödtelefoner för föräldrar såsom t.ex. BRIS vuxentelefon där man kan prata med professionella om frågor som rör barn och föräldraskap: bris.se/for-vuxna/start/bris-vuxentelefon

Svaret uppdaterat i november 2021