Socialstyrelsen ger inga riktlinjer för vilken behandling som kan ges till personer som använder dopningspreparat. Anhöriga som söker hjälp har få alternativ när kunskapen om deras situation är knapp. CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika publicerar ett temanummer om dopning utanför elitidrotten. Under våren har Dagens Nyheter publicerat en serie om tillverkningen av dopningspreparat i Sverige. Men vem använder preparaten?

Tidskriften Alkohol & Narkotika breddar bilden av vem som använder dopningspreparat. Det är främst unga män som använder, men det finns många andra grupper som länge hamnat i skuggan. Dopningspreparat förekommer idag på svenska gym, inte bara bland bodybuildare utan även bland vardagsmotionärer.

Det finns inga nationella riktlinjer för behandling av personer som vill sluta. Dopningsmottagningen i Örebro, som tidigare har haft många patienter, har idag bara ett fåtal kvar trots att inget tyder på att användningen minskat.

Anhöriga som hör av sig till stödlinjer har få alternativ till stöd. Till skillnad från anhöriga till droganvändare finns det inga stödgrupper och kunskapen bland annat inom socialtjänsten anses vara låg. I det senaste numret av Alkohol & Narkotika beskrivs bakgrunden till hur dopningen blev ett samhällsproblem, inte bara ett idrottsproblem, i Sverige. Tidskriften granskar behandlingen som finns och söker svaret på vem som använder.

Senast reviderad: 2020-05-05