På samhällsnivå har det hänt mycket de senaste 20 – 30 åren genom debatt och lagstiftning, men samtidigt syns en backlash, en försämring i levnadsvillkoren för unga hbtq-personer. Här minskar andelen som är nöjda med livet i sin helhet.
Att det saknas återkommande studier som också fångar upp skillnader inom gruppen gör det svårt att följa hälsoutvecklingen. Galit Andersson, utredare på Folkhälsomyndigheten är en av dem som hoppas på regelbundna uppföljningar och data från andra källor än enkäter.

Temat tar också upp varför socialförvaltningen i Trollhättan valt att hbtqi-certifiera sig, en studie med djupintervjuer om erfarenheter av spel om pengar och hur chemsexmottagningen arbetar när de utgår från skadereducering, motiverande samtal och sexologiska frågeställningar.

Utöver temat: Är virtuell behandling i mobilapp framtidens rökavvänjning?

Tobaksberoende är ett komplext beteende, där till exempel stress i vardagslivet kan påverka mer än annat. Därför är det viktigt att vi inte tappar bort dem vi vill hjälpa, betonar Rosaria Galanti, professor emerita i fokhälsovetenskap
– Den grupp där det i dag finns flest rökare är de som har det svårast i livet av olika anledningar, säger hon.

Vi har besökt utbildningen till beroendeterapeut på Storumans folkhögskola och berättar hur en narkotikaklassning går till.

Detta och mycket mer hittar du i nya numret av Alkohol & Narkotika.  

Det är också det sista numret av tidskriften i tryckt form. Utöver ett årligt magasin i november har CAN:s styrelse beslutat att det journalistiska innehållet framöver publiceras löpande på webben.

Du får väl vårt nyhetsbrev med alla artiklar från webben?

Senast reviderad: 2023-03-17

Frågor besvaras av