Trenden med ett minskat ungdomsdrickande håller i sig, men bara i de nordeuropeiska och engelskspråkiga länderna. Alkohol & Narkotika söker svaren på varför. En strävan efter frihet, självständigt tänkande och att viljan att ta hand om sin egen hälsa kan vara en del av svaren.

Är det en slump att det kommer svenska tv-serier om beroende och skadligt bruk samtidigt i två olika kanaler? Nej, att prata om viktiga saker och visa sånt som känns äkta är en trend, säger Lisen Lindahl som producerat Behandlingen. Håkan Hallin, också känd som Färjan-Håkan är en av de sex medverkande som i programmet får en skräddarsydd behandling på en skärgårdsö under tre veckor. Han tycker att det blivit lättare att prata om sitt problematiska förhållande till alkohol.

“Det är en vinst att kunna visa att det finns god hjälp att få. Det finns metoder och det finns personer som kan det här”, säger Ingemar Sköld, ansvarig läkare i Behandlingen.

Vi har besökt SSAB i Luleå, en del av många nya industriprojekt i norra Sverige. Företaget skärper sin alkohol- och drogpolicy, den som testar positivt för narkotika riskerar avsked. “Personligen tycker jag det är hårt”, säger Mats Bäcklund, rehabansvarig på IF metall.

När folkomröstningen om rusdrycksförbud genomfördes 1922 var valsedlarna märkta efter kön. Detta trots att kvinnlig och lika rösträtt precis införts. Det tyckte Kerstin Hesselgren, den först invalda kvinnan i riksdagens Första kammare, var fel. Syftet var att se om män och kvinnor röstade olika. Och det gjorde de.

Detta och mycket mer hittar du i nya numret av Alkohol & Narkotika.

Senast reviderad: 2022-05-19

Frågor besvaras av