27000 personer uppskattas ha mördats i Filippinerna sedan landets president uppmanade till utomrättsliga avrättningar av narkotikalangare och brukare.  

I årets första nummer av Alkohol & Narkotika får du läsa om dem som lever i sorg och skräck i narkotikakrigets Filippinerna. 

Tidskriften reder också ut vilka slutsatser som kan dras från droganalyser av avloppsvatten och tittar kritiskt på SVT:s påstående om att hälften av stockholmarna röker 1,8 miljoner jointar i veckan. Granskningen visar varför det är problematiskt att använda analysen för att uppskatta absoluta doser använd cannabis. 

Vad ingår egentligen i det norska förslaget för avkriminalisering?
Vad ingår egentligen i det norska förslaget för avkriminalisering?
Illustration: Tzenko Stoyanov

I Norge har en kommitté föreslagit en reform av narkotikalagstiftningen, som bland annat kan göra det tillåtet att ha 15 gram cannabis på sig för eget bruk. Har du missat detaljerna i förslaget? Vi publicerar en tydlig sammanställning av vad som ingår. 

Vi frågar oss varför det statliga stödet till ideella organisationer som jobbar med spelförebyggande inte har höjts sedan 2015. Antalet organisationer som får medel har inte ökat nämnvärt, men medlen de ansöker om har fördubblats. En nedprioritering av det ideella arbetet, säger Spelberoendegruppens Omid Rezvani. Socialminister Lena Hallengren kommenterar (och flaggar i en bisats för vad hon tror ska hända med spel i den nya ANDT-strategin.) 

Senast reviderad: 2020-03-05