Tobaksvanor i Sverige 2003-2018

I rapporten Tobaksvanor i Sverige redovisas uppgifter som är insamlade genom de s.k. Monitormätningarna där cirka 18 000 personer per år anonymt besvarat frågor om sin tobakskonsumtion.

I rapporten redovisas tobaksanvändningens omfattning i befolkningen och i olika grupper i befolkningen under perioden 2003–2018. Här redovisas också uppgifter om hur tobaken anskaffats. Skattningar har gjorts för hur stor del av den anskaffade tobaken som utgörs av beskattad tobak och hur stor del som anskaffas vid utlandsresor och genom köp av smuggeltobak. Utöver användning av cigaretter och snus redovisas även uppgifter om användningen av e-cigaretter.