Nationell fördjupning

- Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården.

Ett arbetsmaterial för att komma vidare

KUNSKAP TILL PRAKTIK

SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik. 


Du kan inte längre låna inspelade föreläsningar i föreläsningsserien Kunskap till praktik från CAN.