Nationell fördjupning

- Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården.

Ett arbetsmaterial för att komma vidare

KUNSKAP TILL PRAKTIK

SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik. 


Du kan låna inspelade föreläsningar i föreläsningsserien Kunskap till praktik från CAN. Nedan är de olika föreläsningarna sökbara per tema. Notera att föreläsningarna är inspelade 2010-2014 och speglar kunskapsläget vid inspelningstillfället. Det finns även ett fåtal skrifter som hör till en del av föreläsningsserierna, dessa kan också lånas. Kontakta Charlotta Eskilson om du vill låna föreläsningar eller har några frågor om materialet.  

Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården

Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet

Juridik, missbruk och beroende

Kartläggning, bedömning och uppföljning

Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet

Riskbruk, missbruk och beroendelära

Samtliga inspelade föreläsningar