Nationell fördjupning

- Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården.

Ett arbetsmaterial för att komma vidare

KUNSKAP TILL PRAKTIK

SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik. 


Du kan låna inspelade föreläsningar i föreläsningsserien Kunskap till praktik från CAN:s bibliotek. Nedan är de olika föreläsningarna sökbara per tema. Notera att föreläsningarna är inspelade 2010-2014 och speglar kunskapsläget vid inspelningstillfället. Det finns även ett fåtal skrifter som hör till en del av föreläsningsserierna, dessa kan också lånas från biblioteket. Kontakta CAN:s bibliotek om du vill låna föreläsningar eller har några frågor om materialet.  

Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården

Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet

Juridik, missbruk och beroende

Kartläggning, bedömning och uppföljning

Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet

Riskbruk, missbruk och beroendelära

Samtliga inspelade föreläsningar