CAN:s medlemsorganisationer

CAN är en ideell förening som har ett antal svenska organisationer som medlemmar. För att beviljas inträde krävs att organisationen har en demokratisk struktur, är riksomfattande och bedriver regional och/eller lokal verksamhet. Medlemskap beviljas av CAN:s styrelse.

Alkoholpolitiskt Forum

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Cancerfonden

FAS-föreningen

Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)

Föräldraalliansen i Sverige

Hassela Solidaritet

Hela människan 

IOGT-NTO

Junis

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)

Lions Clubs International 

LP-verksamheten

Länkens Kamratförbund

Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)

MHF ungdom

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)

Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Riksförbundet AMD anhöriga mot droger

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL)

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)

Riksförbundet Hem och Skola (RHS)

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA)

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Riksförbundet SIMON, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Riksidrottsförbundet (RF)

RIKSKRIS

Svenska Frisksportförbundet (SFF)

Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF)

Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran

Sveriges akademikers nykterhetsförbund (SAN)

Sveriges Blåbandsförbund

Sveriges Blåbandsungdom

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges lärares nykterhetsförbund (SLN)

Sveriges Stadsmissioner

Sverok

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF)

Unga Drogförebyggare

Unga Örnar

Verdandi

VITA Nykter

X-CONS

Yrkesföreningar mot Tobak