CAN:s styrelse och revisorer

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

Styrelsens sammansättning:

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Hans Hoff, ordförande

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Peter Allebeck
Andreas Björke

Vetenskapsrådet
Johan Franck

CAN:s årsmöte
Felle Fernholm, Lions
Maj-Inger Klingvall, KSAN
Irma Kilim, IOGT-NTO
Kerstin Källander, Verdandi
Kerstin Damström Thakker, Alkoholpolitiskt forum
Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund 
Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet
Örjan Wallin, Hela Människan

CAN:s personal
Daniel Carlryd

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Anders Andersson

Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö

Socialstyrelsen
Charlotta Rehnman Wigstad

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Kruna Madunic
Jenny Cisneros Örnberg

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Lena Larsson, AMD
Gabriella Mattson, Föräldraalliansen Sverige
Kerstin Eriksson, Riksförbundet SIMON
Inger Forsgren, RFHL
Åsa Magnusson, RFMA
Isabella Benfalk, UNF
Alexandra Hjortswang, Sverok
Carina Wrangebo, RFSL

CAN:s personal
Erica Sundin

ORDINARIE REVISORER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avd.dir Gunnar Svanfeldt

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist
Valeri Surell

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
-

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius
Ekonomichef Tore Andersson