Populärvetenskaplig artikel om CAN:s studie

2019-08-29

CAN:s forskningschef Mats Ramstedt har fått en text publicerad i PopNAD. Artikeln baseras på en studie från 2019 som bl.a. visar att alkoholkonsumenter som också använder andra beroendeframkallande substanser oftare har ett alkoholmissbruk/beroende jämfört med dem som bara dricker alkohol. 

- Publiceringen i PopNAD betyder mycket för möjligheten att nå ut till fler med resultaten från studien, säger Mats Ramstedt.

PopNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling. PopNAD är en del av Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.