Nytt avsnitt av (B)ruset - om kroppsuppfattning

2019-11-26

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat till självbild, säger Kristina Holmqvist Gattario som är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kristina forskar om individers kroppsuppfattning, dvs tankar om den egna kroppen och utseendet och höll under konferensen Förebygg.nu seminariet ”Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring?” Utifrån forskningen ser Kristina att vi har mycket att vinna när det gäller psykisk och fysisk hälsa om vi arbetar med att främja mer positiv kroppsuppfattning.

(B)ruset på Förebygg har producerats av Clara Henriksson, samordnare på CAN.

Lyssna på avsnittet och hitta fler avsnitt av "(B)ruset på Förebygg" på eller där poddar finns.