Ny rapport - Tobaksvanor i Sverige 2003-2018

2019-07-03

Rökningen har under en lång tid minskat i Sverige och sedan år 2003 har andelen dagligrökare halverats. Samtidigt skiljer sig nivåerna mellan olika grupper. Klart vanligast är rökning bland unga vuxna i åldrarna 17-29 år. Det framgår av en ny rapport, ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2018”, från CAN.

Rökningen har minskat i samtliga åldersgrupper i landet men nedgången har varit minst i den yngsta åldersgruppen 17-29 år. Bland dessa var det 29 % som hade rökt någon gång den senaste månaden år 2018, vilket är mer än dubbelt så mycket som i någon annan åldersgrupp i befolkningen. Det som också särskiljer den yngsta åldersgruppen är att majoriteten av de som röker gör det sporadiskt, dvs röker då och då men inte dagligen.

- Den sporadiska rökningen, även kallad feströkning, är klart vanligast bland unga vuxna samtidigt som det är i den åldern som många festar som mest. Det ska därför bli intressant att följa utvecklingen av den sporadiska rökningen efter att den nya lagstiftningen träder i kraft som bland annat innebär förbud mot rökning på uteserveringar, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten.