Drogforskningspris till professor Bo Söderpalm

2019-11-13

Professor Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet, tilldelas årets drogforskningspris av CAN. Priset delas ut i samband med konferensen Förebygg.nu i Göteborg.

Om priset
CAN:s drogforskningspris, som består av 25 000 kr, har delats ut årligen sedan 2001. Priskommittén består av fem ledamöter som utses av CAN:s styrelse, två av dem nomineras av Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD).