CAN i Almedalen: Kvinnor mest utsatta för andras drickande

2018-07-04

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av negativa konsekvenser till följd av andra personers alkoholkonsumtion. Det framgår av resultat från den pågående studien Vanor och konsekvenser, som presenteras i Almedalen idag.

I undersökningen ställs frågor om hur befolkningen påverkas av både okända personers och närståendes användning av alkohol, narkotika och tobak. Kvinnor rapporterar genomgående en högre utsatthet än män och för vissa mått är det ett ökande problem.

- Nära var femte kvinna och var tionde man uppger att de påverkats negativt av att någon de känner dricker för mycket. 14,2 procent av kvinnorna uppger att de påverkats negativt av en helt okänd persons drickande, det är en ökning jämfört med 2013 då motsvarande andel var 10,8 procent, säger utredaren och doktoranden Erica Sundin som presenterar resultaten i Almedalen.